Rozhovor se stavitelem tratí

Na podzim 2010 byl oddíl SKOB Zlín pověřen Českým svazem orientačních sportů uspořádáním M ČR 2012 – krátká trať. Hned začaly přípravy. Stavbou tratí na nové mapě prostoru Rusava a Ondřejovsko byl pověřen zkušený orienťák a stavitel Evžen Pekárek. Jako jeho pomocník mu sekundoval Tomáš Slováček. Tak trochu Evženova „zpověď“…

Jan Žemlík

 

1) Proč jste pro M ČR 2012 – krátká trať vybrali s ředitelem závodu a mapařem Bobem Hájem terén v Hostýnských horách s centrem v Rusavě – Penzion u Bílého koně?

Jednoznačně se jedná o nejhezčí a hlavně nejvhodnější terén pro krátkou trať. Dá se říct, že jsme si tento les nechávali právě pro závod formátu M ČR.

2) Pro závody budou použity dvě mapy – Rusava a Ondřejovsko, obě dvě jsou zpracovány v měřítku 1:10 000. Je každá jiná, nebo se překrývají?

Prostory pro semifinále i finále spolu těsně sousedí, mapy se překrývají, ale závodní prostory ne. Terény a porosty jsou v jednotlivých partiích rozdílné. Závodníky tedy čekají každý den jiné podmínky, jiný závod. Tratě budou klást na závodníky nároky jak na fyzickou kondici, tak i na rychlou změnu způsobu orientace v různých typech terénu. Většina tratí vede jak velmi rychlým bukovým lesem s dobrou viditelností, tak i prudkými balvanitými svahy s náletovým jedlo-bukovým „druhým patrem“. V neposlední řadě závodník zavítá do podmáčených oblastí s pestrým vegetačním složením.

3) Kolik „kontrolních bodů“ pro kvalifikační závod a pro finále jsi nakonec pro závodníky připravil?

Kontrolní bod ve mně evokuje začátky orientačního běhu v padesátých a šedesátých letech s hlídkami a povinným vybavením v plátěném khaki batohu. Pokud se budu držet nynější terminologie bude na každý závod připraveno 80 kontrol. Samozřejmostí je i přenos mezičasů z lesa do centra. V neděli pak narazí závodníci mistrovských kategorií v lese i na kamery ČT.

4) Kdy jsi začal s přípravou a kolik hodin celkově jsi těmto činnostem věnoval?

První verze mapy vznikla v říjnu 2011, takže se dá říct, že tratě se připravují 8 měsíců. Vzhledem k množství tratí a odlišným lokalitám úzce spolupracuji při stavbě tratí s Tomem Slováčkem. Mám názor, že je vždy lepší mít víc pohledů na stavbu tratí a Tomův přínos je pro mně neocenitelný.

Co se týká věnovaného času neumím odpovědět. Rozhodně je to nějakých 15 návštěv lese a bezpočet hodin u počítače nad mapou.

No a ještě nás čeká tisk map apod., ale to také patří k věci.

5) Víš – jako stavitel – kolikrát se v tomto prostoru již dříve v minulosti běhalo – při zachování všech pravidel OB pro využívání stejných lokalit s novým mapováním? Historie praví: velké závody minimálně  3x – 1980 M ČSSR Lukoveček, 1989 M ČSSR Ráztoka, 2000 M ČR Rusava, pak několik menších závodů…

Ano, vím o tom. Je to skutečně pro OB velmi zajímavý terén.Ten se nemění, ale porosty ano, někdy i docela hodně. Na ty starší mapy jsem se sice podíval, ale dnešní pojetí stavby tratí je již jiné.

6) Děkuji a ještě pár tvých názorů na závěr?

No, nejdůležitější budou názory závodníků. A ty se dozvíme až v neděli po závodě.