Oficiální výsledky semifinále

Již jsou k dispozici i oficiální výsledky semifinále. Byl uznán protest závodníka Adama Růžičky (PHK9704, H16B) na nestandardní zápis průchodu kontrolou do SI čipu. Jury rozhodla o vyčtení inkriminované SI jednotky č. 132, kde byl nalezen regulérní záznam o průchodu. Více viz protokol závodu.