Pokyny

[ke stažení ve formátu PDF]

 

Mistrovství České republiky a Veteraniáda ČR na krátké trati,
Závod Českého poháru, Žebříčku A, Českého poháru veteránů,
a Rankingu (koeficient pro semifinále 1,04, pro finále 1,10),
Veřejný závod, 63. ročník Poháru Města Zlína.

 

Datum konání: sobota 9. 6. 2012 semifinále
neděle 10. 6. 2012 finále
Pořadatelský orgán: Český svaz orientačních sportů
Pořadatelský subjekt: Sportovní klub orientačního běhu Zlín, Hradská 854, 760 01 Zlín
Kategorie, délky tratí: Viz samostatně zveřejněný seznam délek tratí a přihlášek a startovních listin.
Předpis: Závodí se dle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu sekce OB a Prováděcích předpisů k soutěžím sekce OB 2012. V souladu s těmito předpisy budou i délky tratí a směrné časy vítězů a rozdělení do kvalifikačních a finálových skupin.
Klasifikace závodu: Jednorázový, denní závod jednotlivců s pevným pořadím kontrol na krátké trati.
Systém ražení: Sportident – možnost použití čipů řady 5, 6, 7, 8 a 9. Jeden čip nesmí být použit v závodě vícekrát.
Zapůjčení SI-čipu za 40 Kč/den.

Závodník je povinnen:

  • ve startovních koridorech provést vymazání čipu (CLEAR) a kontrolu mazání (CHECK);
  • v případě poruchy jednotky SI označit průchod kontrolou kleštěmi do vyhrazených políček na mapě;
    a předat mapu s náhradním ražením v cíli ke kontrole; na pozdější protesty nebude brán zřetel;
  • vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.
Info, kontakt: web: http://mcrkt2012.skob-zlin.cz
e-mail: info@skob-zlin.cz
Tomáš Podmolík – tel. 777 784 411
Monika Krejčíková – tel. 721 366 458
Centrum: Rusava, místní část Osada pro Grůněm, pension U bílého koně
Příjezdová cesta bude značena.
GPS: 49°20’0.723″N, 17°42’54.767″E
Prezentace: V centru závodu

  • pátek 8. 6. 2012, 19:00 – 22:00 h
  • sobota 9. 6. 2012, 9:00 – 10:45 h

Pokud oddíl nepožaduje změny a má v pořádku platby, je možné se prezentovat do 12 hod. Neděle 10. 6. 2012 8:00–8:30 hod, pouze dohlášky do kategorií T2, T4 na nedělní závod.

Parkování: Na místní komunikaci, v přilehlém rekreačním zařízení, rozšířených plochách a soukromých pozemcích. Žádáme tímto účastníky o dodržování pokynů pořadatelů při parkování. V sobotu bude vybíráno parkovné – osobní auta 50 Kč/víkend a autobusy 100 Kč/víkend.
Vzdálenosti: parkoviště – shromaždiště 0-700 m
shromaždiště – start sobota – 1800 m / převýšení 150 m
shromaždiště – start neděle – 900 m / převýšení 100 m
shromaždiště – cíl 0 m
Start: Po oba dny intervalový start, bude zajištěn i odvoz věcí ze startu.
Sobota 00 = 12:00 hodin
. Odběr map pro závodníky v kategoriích MČR bude na jméno v posledním koridoru, ostatní kategorie samoobslužně.
Neděle 00 = 9:30 hodin. Odběr map samoobslužně u všech kategorií.
Startovní listiny: Startovní listiny budou k dispozici v sobotu při prezentaci. Nedělní startovní listiny budou zveřejněny v sobotu večer na stránkách závodu a vyvěšeny v ubytovacích zařízeních (v centru, v tělocvičně v Rusavě a Holešově, dále v RS Jestřabí a Nad přehradou). Sobotní i nedělní startovní listiny budou vyvěšeny v centru a na startech.
Karanténa: Po oba dny je dle předpisu povinná karanténa pro dále uvedené kategorie, vzdálenost ze shromaždiště 650 m / převýšení 70 m. Karanténa má pouze nouzově řešené zázemí. K dispozici budou 4 toalety TOITOI, stany, pití. Odvoz věcí zpět bude zajištěn.
V sobotu do startovního času 20 (12:20 h) musí být všechny mistrovské kategorie (HD16–21) již v karanténě!
V neděli do startovního času 120 (11:30 h) musí být všechny A kategorie Mistrovství ČR již v karanténě!
Vstup do karantény bude zaznamenán pomocí SI. Poté již není možné se vracet zpět.
Popisy: Sobota – kategorie Veteraniády ČR a tratě T na mapě a v centru. Kategorie MČR pouze na mapě.
Neděle – pro všechny kategorie na mapě a v koridoru na předstartu. K dispozici bude izolepa, nůžky, popisovače. Na shromaždišti popisy nebudou.
Startovní čísla: Po oba dny samoobslužně v karanténě.
Zakázané prostory: Lesní prostor s výjimkou cesty na start. V karanténě bude umožněn vstup do okrajové části lesa.
Doporučení: Doporučujeme krytí dolních končetin a tejpování.
Zdravotní zázemí: Na shromaždišti zdravotník s běžným ošetřením, v případě vážnějších zranění bude přivolána záchranná služba.
Mapa: Sobota ONDŘEJOVSKO, 1:10 000, e = 5 m, mapováno 7-11/ 2011, revize 3-5/2012,
autoři – Bohumil Háj (hlavní kartograf); revize Zbyněk Krejčík.
Neděle RÁZTOKA, 1:10 000, e = 5 m, mapováno 7-11/2011, revize 3-5/2012,
autoři – Bohumil Háj (hlavní kartograf), Jan Vyoral; revize Zbyněk Krejčík.
Mapový klíč ISOM 2000, mapy budou v mapníku.

Zvláštní mapové značky:
černý křížek – umělý objekt,
hnědý křížek – plošinka,
zelené kolečko – výrazný strom,
zelený křížek – vývrat.

Odevzdávání map v cíli do odstartování posledního závodníka. Výdej map oznámí pořadatelé.

Terén: Horský terén 400–630 m. n. m, s výskytem kamenných polí, balvanů, skalek, pramenišť a porostových detailů, středně hustá síť cest. Smíšený les bez výskytu sezónního podrostu. Oba terény, pro kvalifikaci i finále, jsou podobné. Časté změny charakteru terénu: čistý les s detaily, hustší pasáže, balvanité pole, skalky, náletové mladé buky, ve finále také rozsáhlé pasáže polootevřeného a hustšího detailního terénu.
Předchozí mapy: Ondřejovsko, 1:10 000 z roku 2000, vydal SKOB Zlín.
Ráztoka, 1:15 000 z roku 2000, vydal SKOB Zlín.
Protesty: Písemně doložené vkladem 200 Kč hlavnímu rozhodčímu v termínu podle Pravidel OB čl. 26.1.
Osobně a na adresu hlavního rozhodčího Monika Krejčíková, Nad Stráněmi 4679, Zlín 760 05.
Časové limity: 90 min, uzavření cíle proběhne 90 min po startu posledního závodníka.
Předpokládaná jury: Janata Martin DKP, Kozáková Zdenka TBM, Skyvová Kristýna STE.
Vyčítání, výsledky: V centru závodu.
Vyhlašování: V neděli, předpokládaný čas 13:30 h.
Občerstvení: V cíli a v karanténě voda. V centru závodu restaurace a několik bufetů. Otevřeno bude v sobotu do 22:00 h.
Mytí: Nouzové z cisterny s lavory na shromaždišti nebo 500 m koupání v přehradě.
Toalety: Na shromaždišti a v karanténě.
Ubytování:
  1. Tělocvična v ZŠ Rusava, Rusava 203, 768 41. GPS 49°20’53.571″N, 17°41’20.336″E. Od pátku 19 h do neděle 10 h. V sobotu se po domluvě zamyká.
  2. Tělocvična v ZŠ Holešov, Smetanovy sady 630, 769 01. GPS 49°19’51.010″N, 17°34’50.549″E. Otevřená bude od soboty po skončení závodu do neděle 10 h.

V obou tělocvičnách WC, sprchy (v Holešově sprchy na mince 5 Kč).
Prosíme, abyste nevstupovali do tělocvičny v botách.
Zodpovědná osoba za obě tělocvičny – Jiří Novotný 775 027 673.

Zvláštní žádost: Závod probíhá v přírodním parku Hostýnské vrchy. Prosíme o respektování pravidel chování.
Děkujeme za dodržování třídění odpadu. Žlutý pytel – plasty, modrý pytel – ostatní směsný odpad.
Dětský koutek: V centru závodu, v sobotu od 11:00 h, v neděli od 8:30 h.
Dětská OB trať, zábavní minipark. Co nejdříve po závodě si prosím děti vyzvedněte! Poplatek dobrovolný.
Zajímavosti: V provozu je vyhřívané koupaliště na Rusavě.
Hlavní funkcionáři: ředitel závodů Tomáš Podmolík
hlavní rozhodčí Monika Krejčíková R1
stavba tratí Evžen Pekárek R2

 

Plánek centra závodu

 

Jeden komentář u “Pokyny”

Komentáře jsou uzavřeny.